Zdolność kredytowa a wskaźnik DTI

Anonim

DTI jest to skrót pochodzący od angielskiego terminu Debt to Income – a więc dług do dochodu. Wskaźnik ten używany jest przy ocenie ryzyka kredytowego, który stanowi relacje pomiędzy wysokością środków przeznaczanych na regulowanie zobowiązań kredytowych a wysokością dochodu kredytobiorcy. Wskaźnik ten określa jaka maksymalnie część miesięcznych dochodów kredytobiorcy może zostać przeznaczona przez niego na spłatę kredytu. Zatem, jeśli kredytobiorca zarabia co miesiąc 10 tysięcy złotych netto, a na regulowanie spłaty np. kredytu hipotecznego i gotówkowego przeznacza 4 tysięcy złotych to wskaźnik DTI ma wartość 40 proc.

 

Wskaźnik DTI staje się istotny, gdy staramy się o kredyt hipoteczny, ponieważ według obowiązującej Rekomendacji S (wcześniej Rekomendacja T regulowała zapisy dot. Wskaźnika DTI) Komisji Nadzoru Finansowego wskaźnik ten dla osób o dochodach netto nie przekraczających przeciętnego wynagrodzenia nie może przekraczać 40 proc, a dla osób zarabiających więcej – 50% proc. Na powyższym przykładzie osoba, która zarabia miesięcznie 10 tys. zł netto to raty wszystkich jego kredytów nie wynieść więcej niż ok. 5 tys. zł. Podsumowując, bank który chce na udzielić nam kredytu może obciążyć nas ratą maksymalną, która nie przekroczy omawianego wskaźnika DTI