Wkład własny przy kredycie hipotecznym w 2017 r

Anonim

Od stycznia 2017 roku nie będzie już więcej wzrostu minimalnego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Od nowego roku minimalny wkład własny wynosi 20%.

Jest to efekt wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Zbliżający się szybko termin kolejnego zwiększenia udziału własnego, może ożywić aktywność na rynku udzielanych kredytów mieszkaniowych.

Komisja Nadzoru Finansowego jednak dopuszcza możliwość dla osób, które niedysponują 20% wkładem własnym.  Mowa tutaj o dodatkowym zabezpieczeniu części minalnego wkładu własnego w postaci ubezpieczenia. Zgodnie z zapisami Rekomendacji S, banki nadal będą mogły udzielać kredytów na poziomie 90 proc. Warunkiem uzyskania kredytu jest dodatkowe ubezpieczenie wkładu własnego lub przedłożenie przez kredytobiorcę dodatkowych zabezpieczeń, np. w formie blokady środków na rachunku bankowym, poprzez obligacje skarbowe. Większosć banków w Polsce przewiduje taką opcję, gdzie minimalny wkład własny wynosi 10 lub 15% przy zachowaniu powyższych warunków.

Warto pamiętać, iż za wkład własny uzanawane sa także zaliczki wpłacone deweloperowi lub zbywcy mieszkania czy koszty budowy, materialów budowlanych (konieczna dokumentacja).

Od stycznia 2014 roku obowiązuje warunek posiadania wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. W celu zniwelowania efektu szoku dla rynku i sukcesywnego dostosowywania się przez klientów do nowych regulacji, wprowadzono stopniowy wzrost minimalnego wkładu własnego przy kredytach hipotecznych.

Warto wspomnieć, iż w wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji S, znajdziemy jeszcze kilka istotnych zapisów dotyczących zasad przyznawania kredytów hipotecznych przez banki. KNF skróciła okres spłaty kredytu mieszkaniowego, który obecnie może być zaciągnięty na maksymalnie 35 lat. Co więcej, przy udzielaniu kredytu hipotecznego bank ma na celu zbadać zdolność kredytobiorcy do tworzenia dochodów w czasie trwania całego okresu spłaty zobowiązania. Ponadto, wdrożono liczenie zdolności kredytowej dla maksymalnie 30 letniego okresu spłaty, co zezwoliło na podniesienie dostępnej kwoty kredytu o 5-6%.