Rata kredytu hipotecznego – z czego się składa?

Anonim

Rozważając nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego często spotykamy się z określeniami tj. stawka referencyjna, WIBOR, oprocentowanie czy marża kredytu. Przy kredycie hipotecznym istotne będą dwa elementy wynikające z powyższych pojęć tj. marża oraz WIBOR. Co to jest i na czym polega?

Stawka referencyjna to wartość ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, która obecnie wynosi 1,50%. W skrócie służy ona do wyznaczenia oprocentowania kredytu, wartość po której bank pożycza pieniądze od innego banku. Stawką referencyjną dla kredytów w polskiej walucie jest WIBOR.

WIBOR to inaczej Warsaw InterBank Offered Rate, wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Na podstawie tej stopy procentowej banki są gotowe udzielać pożyczek innym bankom. WIBOR jest ustalany codziennie (w dni robocze) o godzinie 11.00  przez 16 największych banków, które składają oferty udzielania pożyczki z odpowiednim oprocentowaniem. Po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych ofert (wielkości oprocentowania) ustalana jest cena kredytu przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych (ACI Polska).  Następnie, na rynku międzybankowym obowiązywać będzie ta stopa procentowa jako górna granicą, którą bank może zastosować.  Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska jest organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym.

Marża kredytu jako drugi element wchodzący w skład oprocentowania kredytu

Bank i kredytobiorcy nie ma wpływu na aktualną wartość WIBOR,  który jest aktualizowany np. co trzy miesiące (WIBOR 3M)  (lub np. LIBOR, zależnie od waluty w jakiej spłacany jest kredyt). Zmienna stawka bazowa przy oprocentowaniu kredytu, czyli wysokość WIBOR jest bardzo ważną sprawą dla kredytobiorcy. Gdy ulegnie zmianie, wysokość raty kredytu hipotecznego odpowiednio może wzrosnąć lub zmaleć. Jednakże obok powyższej zmiennej istnieje także stała wartość taka jak marża kredytu składająca się na oprocentowanie naszego kredytu.

Marża to zysk banku, który jest ustalany samodzielnie przez instytucje finansową. Na wysokość marży wpływa wiele czynników, dlatego często podlega negocjacji. Są to przede wszystkim:  zdolność kredytowa kredytobiorcy, cel kredytu ( w tym wypadku – nieruchomość ), waluta kredytu czy wkład własny.