kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt udzielany na konkretny cel mieszkaniowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka.

Cele kredytu mogą być następujące:

 • budowa domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego

 • wykup Nieruchomości od Zakładu pracy /Skarbu Państwa / Wojskowej Agencji Mieszkaniowej / Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • nabycie domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego/ działki budowlanej

 • przekształcenie praw spółdzielczych do lokalu /domu jednorodzinnego

 • sfinansowanie robót budowlanych dotyczących nieruchomości (np. rozbudowa /przebudowa /nadbudowa /adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne – wymagających pozwolenia na budowę

 • sfinansowanie robót budowlanych dotyczących nieruchomości (np. remont /modernizacja/ wykończenie /adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne – nie wymagających pozwolenia na budowę

 • spłata zobowiązań mieszkaniowych w banku

 • refinansowanie udokumentowanych kosztów na cele mieszkaniowe (z ostatnich 12 miesięcy)

 • refinansowanie części kosztów związanych z nieruchomością (tylko w połączeniu z innym celem)

 

W zależności od przeznaczenia może przyjąć formę kredytu hipotecznego lub budowlano-hipotecznego.

 

Kredyt mieszkaniowy może być uruchamiany w całości (przelew kwoty kredytu na rachunek sprzedającego na podstawie umowy kupna-sprzedaży) lub w transzach.

 

Przy uruchamianiu jednorazowo całości kredytu odsetki naliczane są od całej kwoty, natomiast przy uruchamianiu w transzach odsetki naliczane są od uruchomionej kwoty, a nie od przyznanej całości.

 

Oprocentowanie kredytu zależy od marży banku i stawki Wibor.

 

Zabezpieczeniem docelowym kredytu jest hipoteka. Do czasu ustanowienia hipoteki banki wymagają zabezpieczenia tymczasowego, które może być w formie:

 • ubezpieczenie kredytu,

 • poręczenie według prawa cywilnego,

 • weksel,

 • blokada środków na rachunku (np. lokaty),

 • poręczenie osoby trzeciej, posiadającej zdolność kredytową.

Kredyt konsolidacyjny w Millennium

Jeśli chciałbyś zamienić kilka kredytów i ich raty na jeden wspólny z jedną stałą niską ratą, to kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium z zabezpieczeniem na hipotece, jest przeznaczony dla Ciebie. Dodatkowo Bank daje Ci możliwość obniżenia marży kredytu o 0,5 pp. Kredytem tym zastąpisz wszystkie inne z różnych banków. A dodatkowo oferuje przyjazne warunki.

Kredyt konsolidacyjny to:

Kredyt hipoteczny Mieszkanie dla Młodych

Bank milenium jest jednym z niewielu biorących udział w programie „Mieszkanie dla Młodych” dzięki któremu państwo sfinansuje części potrzebnego wkładu własnego. Kredyt ten jest przeznaczony dla osób poniżej 35 roku życia które planują zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu. Kredyt udzielany jest w PLN do wysokości 95% wartości nieruchomości na okres do 35 lat. Dofinansowanie wynosi 10% dla osoby nie posiadającej dzieci lub 15% dla osoby wychowującej przynajmniej jedno dziecko.

Konsolidacyjny kredyt hipoteczny w mBnak

Konsolidacyjny kredyt hipoteczny

Połącz wiele kredytów z różnych banków w jeden w mBanku i obniż ratę dzięki zabezpieczeniu hipotecznemu. Dodatkowo jeśli potrzebujesz jeszcze dodatkowych środków możesz wnioskować o przyznanie ekstra gotówki na dowolny cel. Kredyt może być udzielony w PLN, EUR, GBP lub USD na okres maksymalnie 30 lat. Wysokość kredytu uzależniona jest od wartości hipoteki do maksymalnie 75% jej wartości. 

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w PKO Bank Polski

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Preferencyjny kredyt hipoteczny udzielany aby pomóc i umożliwić naprawę hipoteki uszkodzonej przez kataklizmy. Kredyt możesz przeznaczyć na remont, odbudowę, lub zakup gruntu lub budynku zbliżonego to zniszczonego. Preferencyjne oprocentowanie wynosi zaledwie 2% w skali roku oraz brak pobierania prowizji.

Kredyt hipoteczny to:

Kredyt hipoteczny "własny kąt mix" w PKO Bank Polski

Własny kąt mix

To kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym który możesz przeznaczyć na dowolny cel. Tak więc nie ważne czy planujesz budowę domu, zakup mieszkania, spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku, kupno nowego samochodu czy wymarzone wakacje, ten kredyt jest dla Ciebie. Dzięki zabezpieczeniu na hipotece raty kredytu są naprawdę niskie a okres spłaty możesz wyciągnąć nawet na 35 lat.

Kredyt hipoteczny to:

Kredyt refinansowy w Millennium

Kredyt refinansowy

Dzięki temu produktowi spłacisz swój kredyt mieszkaniowy z innego banku. Dodatkowo bank Milenium daje możliwość obniżenia marży kredytu.  

Kredyt refinansowy to:

• minimalna kwota 20.000 zł
• maksymalna kwota – 100% wartości nieruchomości
• okres kredytowania od 6 do 35 lat
• wypłata w transzach lub jednorazowo
• waluta PLN
• raty równe lub malejące
• wakacje kredytowe – możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku

Strony