Artykuły

Obowiązek zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami od tego kredytu stanowi niezbędny element umowy kredytowej. Ustalenie wysokości odsetek kredytowych musi być...

Obrazek użytkownika Anonim

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami podpisana w dniu 19 kwietnia 2017 roku wprowadza...

Obrazek użytkownika Anonim

Kredyt gotówkowy to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują środków pieniężnych na dowolnie wybrany cel. Uzyskanie takiego kredytu nie wymaga wielu...

Obrazek użytkownika Anonim

Rozważając nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego często spotykamy się z...

Obrazek użytkownika Anonim

Od stycznia 2017 roku nie będzie już więcej wzrostu minimalnego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Od nowego roku minimalny wkład...

Obrazek użytkownika Anonim

Kredyty walutowe mogą stwarzać istotne ryzyko dla stabilności finansowej i gospodarki. Można wymienić kilka czynników ryzyka związanych z udzielaniem...

Obrazek użytkownika Anonim
Wymogi formalne umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką ustawodawca zawarł w dwóch katalogach zamkniętych.  W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 69 ust. 2...
Obrazek użytkownika Anonim

Zawierając umowę kredytową należy zawsze dokładnie przeczytać jej treść przed podpisaniem, jednakże możemy napotkać na zwroty i określenia, których...

Obrazek użytkownika Anonim

Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma znaczenia czy bank udzieli kredytu mieszkaniowego dwóm kredytobiorcom czy jednemu (singlowi), to jest w błędzie. W...

Obrazek użytkownika Anonim
Umowa kredytu została zdefiniowana przez ustawodawcę w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a zgodnie z brzmieniem art. 69 tejże ustawy „...
Obrazek użytkownika szkwiatkowski
Szymon Kwiatkowski