Artykuły

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami podpisana w dniu 19 kwietnia 2017 roku wprowadza...

Obrazek użytkownika Anonim

Rozważając nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego często spotykamy się z...

Obrazek użytkownika Anonim

Od stycznia 2017 roku nie będzie już więcej wzrostu minimalnego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Od nowego roku minimalny wkład...

Obrazek użytkownika Anonim

Kredyty walutowe mogą stwarzać istotne ryzyko dla stabilności finansowej i gospodarki. Można wymienić kilka czynników ryzyka związanych z udzielaniem...

Obrazek użytkownika Anonim
Wymogi formalne umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką ustawodawca zawarł w dwóch katalogach zamkniętych.  W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 69 ust. 2...
Obrazek użytkownika Anonim

Zawierając umowę kredytową należy zawsze dokładnie przeczytać jej treść przed podpisaniem, jednakże możemy napotkać na zwroty i określenia, których...

Obrazek użytkownika Anonim

Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma znaczenia czy bank udzieli kredytu mieszkaniowego dwóm kredytobiorcom czy jednemu (singlowi), to jest w błędzie. W...

Obrazek użytkownika Anonim
Umowa kredytu została zdefiniowana przez ustawodawcę w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a zgodnie z brzmieniem art. 69 tejże ustawy „...
Obrazek użytkownika szkwiatkowski
Szymon Kwiatkowski

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej w lipcu 2016 r. kwota do spłaty kredytów mieszkaniowych wynosiła 401,5 mld zł. Takie zobowiązanie posiadało 3,583 mln...

Obrazek użytkownika szkwiatkowski
Szymon Kwiatkowski

Tylko do 31 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w...

Obrazek użytkownika szkwiatkowski
Szymon Kwiatkowski